WAAROM SOILCARE?  kihívás

Az európai produkció a gewassen wordt uitgedaagd om concurrerend te blijven, en tegelijkertijd de negatieve milieueffecten te verminderen. Op dit moment worden productieniveaus in sommige teeltsystemen op peil gehouden door een verhoogde gift van nutrënten en gewasbeschermingsmiddelen, waardoor verliezen van de productiviteit als gevolg van verminderde kwaliteit van de bodem worden gemaskeerd. Door een toename van het gebruik van agrarische grondstoffen stijgen de kosten en kan de winst afnemen. Dit heeft ook negatieve gevolgen voor het miliiu. A testverbetering nodig om de negatieve spiraal van degradatie, toenemende externe giften, hogere kosten en schade aan het miliu te doorbreken.

Doel

Az algemene doel van SoilCare is om het potentieel van bodemverbeterende teeltsystemen te beoordelen en om plaatsafhankelijk, bodemverbeterende teeltsystemen te identificeren en te testen, die de winstgevendheid en duurzaamheid in Europa positief beinvloeden. Hoofddoelstellingen

  • Om te bepalen welke teeltsystemen kunnen worden beschouwd als bodem verbeterend, om de huidige voor- en nadelen te identificeren en om de huidige en potentiële impact op de kwaliteit van de bodem en het miliu te beoordelen.
  • Válassza ki és tesztelje a testét a verbeterende teeltsystemen-ben 16 Study Sites in heel Europa-ban.
  • Het ontwikkelen en toepassen van een geïntegreerde methodologie die voordelen en beperkingen, de winstgevendheid en de duurzaamheid van bodemverbeterende teeltsystemen in Study Sites kan vaststellen.
  • Het bestuderen van de belemmeringen voor adoptie en het analyseren van hoe boeren door het gebruik van stimulansen kunnen worden aangespoord om geschikte bodemverbeterende teeltsystemen te gaan toepassen.
  • Het ontwikkelen en toepassen van een metode for Study Site resultaten op te schalen naar Europees niveau.
  • Het ontwikkelen van een interactieve tool voor de selectie van bodemverbeterende teeltsystemen voor toepassing in heel Europa.
  • Het analyseren van het effect van landbouw- en milieubeleid op de toepassing van teeltsystemen.