20 maggio 2106

Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie

odbyly się

Warsztaty na temat sposobów poprawy jakości Gleb w zrównoważonej produkcji roślinnej

w ramach projektu "Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie" ("Soil Care for redditizio e la produzione agricola sostenibile in Europa ") (Nr projektu 677407-2)

realizowanego con Programie Horyzont 2020-SFS-2B-2015

(okres realizacji: 2016-2021)

 W warsztatach wzięło udział liczne grono przedstawicieli środowisk związanych z poruszaną tematyką zarówno z Lubelszczyzny, jak iz województwa mazowieckiego.

Programma Zrealizowany warsztatów:

warsztatów Otwarcie, uczestników powitanie

Referto:

  • Badania jakości gleb w projekcie "Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie", Magdalena Frąc
  • Czynniki warunkujące jakość gleb con Polsce, Jerzy Lipiec
  • Znaczenie wody w roślinnej produkcji w Polsce, Bogusław Usowicz

Przerwa (kawa, erbata)

Dyskusja na temat sposobów poprawy jakości Gleb

zakończenie warsztatów

Seminario1 1 Seminario1 2 Seminario1 3 Seminario1 4 Seminario1 5
Seminario1 6 Seminario1 7 Seminario1 8 Seminario1 9 Seminario1 10
Seminario1 11 Seminario1 12 Seminario1 13    

 


W dniu 22 września 2016 Roku o godzinie 10:00 w sali B213 Instytutu Agrofizyki PAN odbył się panel ekspertów w ramach projektu "Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie " („Cura del suolo per redditizio e una produzione agricola sostenibile in Europa "), Nr projektu 677407-2, realizowanego w Programie Horyzont 2020-SFS-2B-2015 (okres realizacji: 2016-2021)

Celem panelu ekspertów było przeprowadzenie analizy otoczenia projektu ze wskazaniem instytucji oraz indywidualnych rolników zainteresowanych ochroną gleb w zrównoważonej produkcji roślinnej.

 Seminario23 1    Seminario23 2    Seminario23 3

Giovedì 9 marzo 2018 r. si trova in Instytucie Agrofizyki PAN spotkanie panelu ekspertów w ramach projektu "Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie" ("Soil Care for redditizio e una produzione agricola sostenibile in Europa ”).

PROGRAMMA POSIEDZENIA PANELU EKSPERTÓW

Otwarcie posiedzenia, powitanie uczestników

Referto:

Zadania realizowane w ramach projektu "Ochrona gleb w opłacalnej i zrównoważonej produkcji roślinnej w Europie", Magdalena Frąc
Jakość gleb - wpływ materii organicznej, Jerzy Lipiec
Właściwości cieplne Gleb wzbogaconych MATERIA organiczną, Bogusław Usowicz
Przerwa (kawa, erbata)

discussione

zakończenie posiedzenia

PROGRAMMA DO POBRANIA

 StakeholderPanelMarzo2018 1

StakeholderPanelMarzo2018 3

StakeholderPanelMarzo2018 4

StakeholderPanelMarzo2018 5

StakeholderPanelMarzo2018 6

StakeholderPanelMarzo2018 7