Nieuwsbrief7 voorkaft

De 7e SoilCare nieuwsbrief is inmiddels verschenen en kan worden gedownload HIER. Deze uitgave behandelt een reeks onderwerpen, waaronder:

  • Plenaire vergadering - december 2020
  • De impact van COVID-19 op SoilCare
  • Velddag bij Brandvall Prestgarden, Noorwegen
  • Nieuws uit de Britse casestudy
  • Een nieuwe beleidsbrief waarin wordt onderzocht hoe bodemverbeterende teeltsystemen bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN
  • De sociale factoren die van invloed zijn op het gebruik door boeren van duurzame bodemverbeteraars
  • Nieuwe SoilCare SICS-factsheets
  • Viering van Wereldbodemdag 2020
  • Herlancering website: nieuwe bronnen voor boeren, onderzoekers en beleidsmakers