1. Disclaimer

Alle gegevens en informatie op de website van het SOILCARE Project (www.soilcare-project.eu) zijn onderworpen aan een reeks strenge kwaliteitsborgingsprocedures. Houd echter rekening met het volgende. De redacteuren en auteurs kunnen de actualiteit, nauwkeurigheid, volledigheid of kwaliteit van enige gegevens, informatie of methodologie die hierin wordt verstrekt niet garanderen. Delen van deze website (inclusief al het gelinkte materiaal) kunnen zonder aparte aankondiging door de redactie en auteurs worden uitgebreid, gewijzigd of gedeeltelijk of geheel verwijderd. De redactie en auteurs hebben geen verantwoordelijkheid voor het bepalen van de geschiktheid of geschiktheid van de gegevens, informatie of methodologieën voor gebruik door een derde partij. Noch SOILCARE, noch de Europese Commissie kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies, schade, letsel of enige andere gebeurtenis die voortvloeit uit het gebruik ervan. De websites bevatten links naar externe sites waarover SOILCARE geen controle heeft en waarvoor wij geen verantwoordelijkheid dragen. De informatie die op deze website wordt weergegeven, of in de publicaties die van hieruit kunnen worden gedownload, geeft niet noodzakelijk de mening van de Europese Commissie weer. Neem contact met ons op als u op een van de eerder genoemde websites informatie tegenkomt waarvan u denkt dat deze moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt. We zullen proberen het probleem op te lossen.

Elke communicatieactiviteit met betrekking tot het SoilCare-project geeft alleen de mening van de auteur weer en de Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat mogelijk wordt gemaakt van de informatie die het bevat.

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de SOILCARE Project-website en de SOILCARE-HUB Information System-website, of enig ander document van waaruit u werd verwezen. Als secties of individuele voorwaarden van deze verklaring niet legaal of correct zijn, wordt de inhoud of geldigheid van de andere delen niet beïnvloed door dit feit.

2. Copyright en gebruiksvoorwaarden van SOILCARE-producten

De SOILCARE-website is een eigen product van het geïntegreerde onderzoeksproject SOILCARE (SOILCARE - voor winstgevend en duurzame gewasproductie in Europa), medegefinancierd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Onderzoek onder het kaderprogramma HORIZON 2020, [H2020-SFS-2015-2] (Contractnummer [677407]) en wordt daarom beschermd door auteursrecht. Het volledige eigendom en alle auteursrechten van alle gegevens, informatie en methodologieën (inclusief de tekst, afbeeldingen, audio- en videobestanden) op deze website zijn voorbehouden.

De ethos van het project is echter om informatie te verspreiden en verder onderzoek te bevorderen over het verbeteren en ontwikkelen van teeltsystemen in de Europese context. Bijgevolg is, tenzij anders aangegeven, hergebruik van inhoud van de website voor niet-commerciële doeleinden gratis toegestaan ​​onder de volgende voorwaarden.

Gebruikers zijn verplicht de relevante auteur (s) en het SOILCARE-project als geheel te erkennen in alle referenties of publicaties die het gebruik van SOILCARE-gegevens, informatie of methodologie omvatten.

Als het gebruik van gegevens, informatie of methodologie uitgebreid is, moeten gebruikers SOILCARE co-auteurschap van elke voorgestelde publicatie aanbieden. SOILCARE heeft het recht om dit aanbod te accepteren, de gebruiker toe te staan ​​om in zijn / haar eigen recht te publiceren of toestemming om te publiceren te weigeren.

Kopieën van, of een verwijzing naar, publicaties die naar deze gegevens, informatie of methodologie verwijzen, moeten worden gestuurd Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

3. Privacybeleid

Als op deze website de mogelijkheid wordt geboden voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadres, naam, postadres, etc.); die inbreng is vrijwillig. Het gebruik van alle aangeboden diensten is toegestaan ​​(indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk) zonder specificatie van enige persoonlijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een alias. Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden. Er worden maatregelen genomen tegen overtreders die ongewenste (spam) berichten versturen.