Groepsfoto Chania

 

TESTEN EN BEVORDEREN VAN DE ADOPTIE VAN GRONDVERBETERENDE GEWASSYSTEMEN IN HEEL EUROPA


Wat is SoilCare?

Als de Europese gewasproductie concurrerend wil blijven en tegelijkertijd de milieu-impact wil verminderen, dan is de ontwikkeling en invoering van effectieve bodemverbeterende teeltsystemen vereist. Het algemene doel van SoilCare is het identificeren en evalueren van veelbelovende grondverbeterende teeltsystemen en agronomische technieken die de winstgevendheid en duurzaamheid op verschillende schaalniveaus in Europa verhogen. Er zal een transdisciplinaire benadering worden gebruikt om de voor- en nadelen van een nieuwe generatie bodemverbeterende teeltsystemen, waarin alle relevante biofysische, sociaaleconomische en politieke aspecten zijn verwerkt.

Nadering

Bestaande informatie uit literatuur en langetermijnexperimenten zal worden geanalyseerd om een ​​uitgebreide methodologie te ontwikkelen om de prestaties van teeltsystemen op meerdere niveaus te beoordelen. EEN multi-actor benadering zal worden gebruikt om veelbelovende bodemverbeterende teeltsystemen te selecteren voor wetenschappelijke evaluatie in 16 studieplekken in Europa die verschillende pedoklimatologische en sociaaleconomische omstandigheden bestrijken. Geïmplementeerde teeltsystemen zullen worden gemonitord met betrokkenheid van belanghebbenden, en zullen samen met wetenschappers worden beoordeeld. Specifieke aandacht zal worden besteed aan adoptie van bodemverbeterende teeltsystemen en agronomische technieken binnen en buiten de studielocaties.

Opschalen naar Europees niveau

Resultaten van studielocaties zullen worden opgeschaald naar het Europese niveau om algemene lessen te trekken over de toepasbaarheid van bodemverbeterende teeltsystemen en de daarmee samenhangende gevolgen voor winstgevendheid en duurzaamheid, inclusief het beoordelen van belemmeringen voor adoptie op die schaal. Er zal een interactieve tool worden ontwikkeld voor eindgebruikers om geschikte bodemverbeterende teeltsystemen overal in Europa te identificeren en te prioriteren.

SoilCare en beleid

Huidig ​​beleid en stimuleringsmaatregelen zullen worden beoordeeld en er zullen gerichte beleidsaanbevelingen worden gedaan. SoilCare zal een actieve verspreidingsbenadering volgen om impact te bereiken van lokaal naar Europees niveau, waarbij meerdere doelgroepen worden aangesproken, om de gewasproductie in Europa te verbeteren om concurrerend en duurzaam te blijven door toegewijde bodem zorg.

Projectdoelen

In het projectplan zijn een aantal projectdoelstellingen geformuleerd (CS = Bijsnijsysteem)

 • Om te beoordelen welke CS als bodemverbeterend kan worden beschouwd, om de huidige voor- en nadelen te identificeren en om de huidige en potentiële impact op bodemkwaliteit en Milieu,
 • Om bodemverbeterende CS te selecteren en te testen in 16 studielocaties verspreid over Europa, die verschillende pedoklimatologische zones en sociaaleconomische omstandigheden vertegenwoordigen na een multi-actor benadering,
 • Een geïntegreerde en uitgebreide methodologie ontwikkelen en toepassen om voordelen, nadelen en
  beperkingen, winstgevendheid en duurzaamheid van bodemverbeterende CS in de studielocaties, rekening houdend met pedoklimatologische, sociaaleconomische en wettelijke omstandigheden,
 • Om barrières voor te bestuderen adoptie en om te analyseren hoe landbouwers kunnen worden aangemoedigd door middel van passende prikkels om geschikte bodemverbeteraars te gebruiken,
 • Om een ​​methode te ontwikkelen en toe te passen om de resultaten van Study Site op Europees niveau te brengen, rekening houdend met de verschillende pedoklimatologische en sociaaleconomische omstandigheden in verschillende delen van Europa, om Europese informatie te verzamelen over welke bodemverbeterende CS het meest zou zijn voordelig waar in Europa,
 • Om een ​​interactieve tool te ontwikkelen voor de selectie van bodemverbeterende CS in heel Europa,
 • Het effect van landbouw- en milieubeleid op adoptie van CS, en om deze te ondersteunen
  beleid om te verbeteren adoptie,
 • Het verspreiden van belangrijke informatie over bodemverbeterende CS, inclusief agronomische technieken, onder alle belanghebbenden.

Het SoilCare-project inleidende folder geeft details over de doelen en doelstellingen van het project en de betrokken partners. Het is beschikbaar in 14 verschillende talen