Bedek gewas

Niet-geoogst gewas dat wordt geteeld tussen twee belangrijke teeltseizoenen in, voornamelijk bedoeld om de structurele aspecten van te beschermen bodemvruchtbaarheid en verminderen erosie.