Erosie

Het wegslijten van het landoppervlak door water, wind, ijs, zwaartekracht of andere natuurlijke of antropogene middelen die bodemdeeltjes of gesteentemateriaal schuren, losmaken en verwijderen van een punt op het aardoppervlak, voor afzetting elders, inclusief gravitationele kruip en zogenaamd landbouw erosie.