Overstroming

Inundatie van land naast een waterloop, als gevolg van een excessieve watertafel. Hierdoor kan zowel sediment als water op het landoppervlak worden toegevoegd