Horizon

Een van de lagen die zich in de grond vormen profielen als gevolg van bodemvorming processen. A-horizont kan verschijnen als een gedefinieerde zichtbare laag. Enkele laag in aarde profielen met vergelijkbare eigenschappen of materiaal, maar die ten minste in één eigenschap verschilt, bijv. kleur of structuur van aangrenzende horizonten boven of onder in de profielen; diagnostische horizon: dominante bodemeigenschap of materiaal bepaalt de naam van de horizon, bijv. gipsachtige horizon met duidelijke verrijking met calciumsulfaat (gips: CaSO4); genetische horizon afhankelijk van het type pedogenese.