Bodemorganismen

Wezens die hun hele leven of een deel van hun leven in de grond doorbrengen.