Adoptie

Het proces waarin (agrarische) beheersmaatregelen door praktijkmensen worden opgepakt.