adsorptie

Proces waarbij atomen, moleculen of ionen worden vastgehouden op de oppervlakken van vaste stoffen door chemische of fysische binding.