Aerobisch

Met zuurstof. Aërobe organismen, inclusief dieren en de meeste bodemorganismen, hebben omgevingen met zuurstof nodig. Zie anaëroob.