subcategorieën


 

Alles   0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

braak

Cropland bleef inactief om te herstellen produktiviteit door ophoping van vocht of organisch materiaal. Zomer braak komt veel voor in regio's met beperkte regenval waar graankorrels worden verbouwd. De grond wordt minstens één keer bewerkt groeiseizoen voor onkruidbestrijding en ontleding van plant overgebleven.

Landbouweconomie

Vergelijking van het primaire landbouwinkomen en de landbouwkosten, dwz gewasopbrengsten (inkomen) en productiekosten

Bedrijfsintensiteit

De intensiteit van boerderijen wordt onderscheiden in drie groepen: laag, gemiddeld en hoog (www.seamlessassociation.org). Dit is gebaseerd op de output in euro's per ha. Laag: <500 euro / ha, hoog> = 3000 euro / ha, medium: tussenin.

Bedrijfsmanagementniveau (FML)

Niveau waarop beslissingen worden genomen. Er worden drie niveaus onderscheiden: FML1 voor bedrijfstype, FML 2 voor bijsnijdsysteem en FML 3 voor agronomische technieken.

Grootte van de boerderij

De grootte van boerderijen wordt onderscheiden in drie groepen: klein, middelgroot en groot (www.seamlessassociation.org). Dit is gebaseerd op de omvang uitgedrukt in ESU (ESU = European Size Unit = 1200 euro standaard brutomarge (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Standard_gross_margin_(SGM)). Klein: <16 ESU, groot> = 40 ESU, medium: tussenin.

Boerderijtype (anders dan LANDMARK!)

Traditionele, conventionele, biologische, conserverings- of precisielandbouw of landbouw.

Boerderijtype (FT)

De vlag die kenmerkt welke activiteit het inkomen genereert voor een boerderij en welke gewassen daarvoor overwegend worden verbouwd / dieren worden gehouden (in het geval van Catch-C worden kenmerken als intensiteit en grootte weggelaten); raadpleeg Tabel 1.

Bedrijfstype Zone (FTZ)

Een ruimtelijk homogeen gebied met onderscheidende kenmerken in termen van het huidige klimaat, bodem structuur, helling en boerderijtype, waardoor AEZ's en FT's worden gecombineerd.

Typologie van het landbouwbedrijf

Karakterisering van een boerderij in termen van grootte, specialisatie en intensiteit.

Vetzuuranalyse

Onderzoek van de vetzuurmethylesters (FAME's) in de bodem door middel van gaschromatografie. Vetzuren zitten binnen de celwanden van bodemorganismen, dus de soorten vetzuren die in de bodem worden aangetroffen, zijn een indicator van de structuur en verscheidenheid van de bodemgemeenschap.

Toon #