subcategorieën


 

Alles   0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Beheersmaatregelen (WOCAT)

Maatregelen bedoeld om land te beschermen tegen erosie / verbetering van de productie, enz. met bijzondere aandacht voor rusten en roteren voor beweiding, of alternatief veranderen landgebruik voor alternatief productiesysteem.

Mest

Uitwerpselen van vee, als zodanig of inclusief strooisel

Kaartschaal

Verband tussen een bepaalde afstand op de kaart en de bijbehorende afstand op de grond (bv. 1: 10,000, wat betekent dat 1 cm op de kaart gelijk is aan 10,000 cm of 100 m op de grond); de schaal bevindt zich meestal in het legendavak van een kaart.

Moeras

Een overgangszone tussen water en land, meestal bedekt met gras.

Massa beweging

Verplaatsing en transport naar beneden van grond en gesteentemateriaal als een eenheid onder directe zwaartekracht; omvat langzame verplaatsingen, zoals kruip en solifluctie, en snelle bewegingen zoals aardverschuivingen, rotsverschuivingen, aardstromen, puinstromen en lawines; water, ijs en in mindere mate lucht spelen meestal een belangrijke rol in het proces.

Mechanisch wieden

Het gebruik van machines om het onkruid te begraven, te snijden of te ontwortelen.

Meta-analyse

Een meta-analyse is een (statistische) analyse die de resultaten van meerdere wetenschappelijke onderzoeken combineert.

Metabool quotiënt (QCO2)

De verhouding tussen microbiële activiteit en microbiële biomassa.

Mg, magnesium

MgO Mg x 1.66 = MgO

Microbe of micro-organisme

Een onnauwkeurige term die verwijst naar een organisme dat te klein is om met het blote oog te zien. Over het algemeen,

Toon #