subcategorieën


 

Alles   0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Onderzaai

Een gewas geteeld onder een verpleegster gewas en bedoeld om ofwel een niet-geoogst gewas te worden dat wordt gekweekt tussen twee seizoenen van het hoofdgewas, of om zelf een hoofdgewas te worden in een volgend seizoen.

Gebruiksafhankelijke of beheerafhankelijke eigenschappen

Bodemeigenschappen die verandering laten zien en reageren op gebruik en beheer van de bodem, zoals organische stof in de bodem niveaus en totale stabiliteit. Dit is een nauwere term dan dynamische bodemeigenschappen die alle wijzigingen op het menselijke tijdschaal inclusief die veroorzaakt door natuurlijke verstoringen of cycli.

Gebruiksinvariante eigenschappen

Bodemeigenschappen die in de loop van de tijd weinig veranderen en niet worden beïnvloed door gebruik en beheer van de bodem, zoals mineralogie en deeltjesgrootteverdeling.

Benutte landbouwgrond, OCG

De omvang van het land dat wordt gebruikt voor landbouw, inclusief bouwland, permanent grasland, blijvende teelten en andere landbouwgrond zoals moestuinen, maar met uitzondering van ongebruikte landbouwgrond, bos en land bezet door gebouwen, boerenerven, sporen, vijvers, struikgewas, enz.

Toon #