subcategorieën


 

0-9   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bulkdichtheid

De droge massa grond per bulkvolume grond, uitgedrukt als g / cm3, gewoonlijk gegeven op een ovendroog (110

C horizont

Mineraal horizont of laag, exclusief verhard grondslag, dat weinig wordt beïnvloed door bodemvorming processen en heeft niet de eigenschappen die typisch zijn voor het bovenliggende horizont. Het materiaal van een C horizont kan zijn zoals of in tegenstelling tot die waarin de solum gevormd. Als bekend is dat het materiaal verschilt van dat in de solum, gaat een Arabisch cijfer, gewoonlijk een 2, vooraf aan de letter C.

Ca, calcium

CaO Ca x 1.39 = CaO

Verkalking

Proces waarbij de grond voldoende wordt voorzien van calcium om de grond te verzadigen kationenuitwisseling sites.

CAP

Afkorting van 'Common Agricultural Policy' = Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Capaciteitsclassificatiesysteem

Een systeem ontwikkeld door de dienst voor het behoud van natuurlijke hulpbronnen van de usda om bodems te groeperen op basis van hun inherente geschiktheid voor intensief gebruik.

Capillair water

Water in capillaire poriën beïnvloed door krachten die water in bodems vasthouden tegen een spanning van gewoonlijk groter dan 60 cm. Capillair water kan tegen de zwaartekracht in omhoog bewegen.

Koolstof cyclus

Opeenvolging van transformaties waarbij kooldioxide wordt omgezet in organische vormen door fotosynthese of chemosynthese, gerecycled door de biosfeer (met gedeeltelijke opname in sedimenten), en uiteindelijk terugkeert naar zijn oorspronkelijke staat door ademhaling of verbranding.

Koolstofvastlegging

Het vermogen van een bodem om koolstof in een niet-labiele vorm op te slaan met als doel de CO te verminderen2 concentratie


Contant gewas

Een landbouwgewas dat wordt geteeld om inkomsten te genereren uit bronnen buiten de boerderij (

Toon #