Beheer van voedingsstoffen door bemesting wordt het vermogen van de bodem om voedingsstoffen af ​​te geven vergroot en daarmee de gewasproductie en het restgewas biomassa keerde terug naar de grond. Bemesting verhoogt echter gewoonlijk de milieueffecten door uitloging en de uitstoot van lachgas (N.2O). De bemestingsbron (anorganisch versus organisch) heeft een groot effect op het vermogen om voedingsstoffen af ​​te geven, de bodem koolstofsequestratie en emissies. De productie van kunstmest is energie-intensief en wordt geassocieerd met CO2 emissies.

Onderstaande tabel geeft links naar bestaande praktische informatie over het gebruik van bodemverbeterende meststoffen en aanpassingen in de landbouw.   

Deze pagina wordt voortdurend herzien en de inhoud kan veranderen.  

 TitelTaalLand Formaat  Omschrijving Organisatie
 Compost: praktische informatie EN Europa Video Video met een algemene definitie van compost, evenals de soorten compost​ Geeft ook uitleg over de voordelen en uitdagingen van het gebruik compost  Logo van Best4Soil
Vermicompost: praktische informatie EN Europa Video Video biedt een inleiding tot de productie en toepassing van vermicompost Logo van Best4Soil

Thermofiele compost: praktische informatie

EN Europa Video Video biedt een inleiding tot thermofiel compost productie en toepassing Logo van Best4Soil
Compost: voor- en nadelen EN Europa Video Video waarin de voordelen van het gebruik van compost, maar de problemen waarmee u rekening moet houden bij het produceren of toepassen compost op velden. Logo van Best4Soil
Compostkwaliteit EN Europa Video Een reeks eenvoudige biologische tests en chemische analyses om de compost kwaliteit worden gepresenteerd in deze video. Logo van Best4Soil

Compost is goed nieuws voor de bodemgezondheid

EN UK  Factsheet  Biedt een case study met behulp van compost en ook hoe de bodem ervan kan profiteren compost en het digestaat

Werken bij Soil Association | Glassdoor.nl

Bodemvereniging 

Wijzigingen voor bodemgezondheid bij hardfruit EN UK proces Resultaten van het Innovative Farmer field lab dat tot doel heeft te onderzoeken hoe de toevoeging van houtsnippers en biochar de bodemgezondheid in fruitproductiesystemen beïnvloedt

Innovatieve boeren | Agricologie

Innovatieve boeren

Raufaser voor vruchtbare gronden (WOOFS)

EN UK Artikel Biedt een case study van de mogelijke voordelen van het gebruik van houtsnippers in de landbouw

Werken bij Soil Association | Glassdoor.nl

 Bodemvereniging

WOOFS: Rauhfaser voor vruchtbare bodems

EN EU Onderzoeksproject Woodchip onderzoeksproject website

Biologisch onderzoekscentrum | Agricologie

 Organisch onderzoekscentrum

Overwegingen voordat u een contract aanbrengt voor de toepassing van afgestoken of versnipperd houtafval op landbouwgrond EN US Artikel Biedt mogelijke gedachten die kunnen worden bedacht voordat houtsnippers worden gebruikt en de verschillende methoden waarin het kan worden gebruikt 

UF / IFAS Extension: Florida-Friendly Landscaping Program - Stel een vraag 

University of Florida - IFAS-extensie

Het langetermijneffect van chemische meststoffen op de bodemgezondheid  EN Europa   Video  Een presentatie van het Europees Parlement waarin de effecten van meststoffen op de bodemgezondheid worden toegelicht

Plant Health Cure BV - YouTube 

Plant Health Cure BV

De effecten van chemische meststoffen op de bodem  EN  Europa Artikel   Beschrijft hoe meststoffen de bodemgezondheid beïnvloeden

Hunker (hunkerhome) op Pinterest | 182.94k volgers 

Ouderwets

Wat is Biochar?  EN  Globaal Artikel met video   Biedt een uitgebreide dekking van wat biochar is en de voordelen ervan, samen met een video met uitleg

Waarom regeneratieve landbouw? - Regeneration International

Regeneration International

biochar  EN  Australië  Factsheet  Bevat een uitgebreide gids over biochar, de effecten en risico's

Ministerie van Landbouw, Visserij en Bosbouw (Australië) - Wikipedia 

Australische regering

Biochar - de ultieme tool om de landbouw duurzamer te maken?  EN  Europa  Artikel  Kijkt naar de duurzame toekomst van landbouw en de rol van biochars daarbinnen naast een onderzoeksstudie

ARC 2020 (@ ARC2020eu) | Twitter 

ARC EU

Biochar voor duurzame bodem-, landbouw- en energiesystemen  EN  UK  Gids  Conveys Biochars gebruikt, waarom het wordt gebruikt en wat het is, samen met aspecten van klimaatverandering

Aberystwyth University: officiële categoriesponsor, Wales | BAFTA

 Aberystwyth University

Wat is de impact van digestaat op de bodem?

 EN  UK  Rapport  Geeft de ervaringen van veel boeren en hun gedachten over digestaat gebruik samen met veldlaboratoriumwerk

Agri-TechE ondersteunt agrotechnologie-innovatie - Agri-TechE

 Landbouwtechniek E

 

Alles wat u moet weten over het gebruik van digestaat als meststof  EN  UK  Artikel Artikel waarin wordt onderzocht hoe digestaat kan een waardevol alternatief zijn voor de voedingsbehoefte van gewassen

Farmers Guardian - UK Farming & Agriculture News & Analysis

 Boeren Guardian