MIÉRT SOILCARE?

Európa is niet hetzelfde als een kind, het is een groot formaat, een grote olympische maradjon versenyképes, en een negatív környezeti hatások csökkentés is eredményezi. Een productivitás szintje számos földhasználati rendszer esetében csupán az input anyagok (mv. Tápanyagok és növényvédoszerek), valamint technológiai ráfordítátálati rendszer esetében csupán az input anyagok (pl.
is okoz. Een mezogazdaságban kan een andere invoerder zijn dan een andere, een nieuwe en een jövedelmezoséget is een megnövekedett, een mikpunt en een környezet állapotát is alleen negatig. Een talajállapot-javítására szükség van een talajpusztulás negatív spiráljának, illetve a növekvo inputok, költségeked ens környezeti károk megállításának érdekében.

CÉLKITUZÉS

A SoilCare átfogó célja a talajállapot-javító talajhasználati, ill. Nog geen lid van de rangschikking van een sterk geliefde, illetve az olyan termohely-speci? kus talajállapot-javító növénytermesztési rendszerek azonosítása és visgálata, melyek Európa-szerte javítják and jövedelmezoséget and fenntarthatóságot. Voor célok

  • Annak áttekintése, hogy mely növénytermesztési rendszerek tekinthetok talajállapot-javító hatásúnak, ezek elonyeinek and hátrányainak számbavétele, valamint a talaj-és környe-java-javító hatásúnak, ezek elonyeinek and hátrányainak számbavétele, valamint a talaj-és környe
  • Talajállapot-javító növénytermesztési rendszerek kiválasztása és16 mintaterületen történo tesztelése Euro-szerte.
  • Olyan komplex módszertan kidolgozása en alkalmazása, amely alkalmas en talajállapot-javító növénytermesztési rendszerek elonyeinek, korlátainak, jövedelmezoségének és fenntarthatósáságének mint és fenntarthatóságének és fenntarthatósáságének mint of green.
  • Een talajállapot-javító növénytermesztési rendszerek gyakorlati alkalmazása korlátainak felmérése és annak elemzése, hogy milyen módon érheto el, hogy a gazdák kello meggyozodéssel alkalmákákákáké meggyozodéssel alkalmákákákáké.
  • Módszer kidolgozása ens alkalmazása and mintaterületeken elért eredmények európai szintu kiterjesztésére.
  • Interactie met verschillende talen en talen en talen die worden weergegeven in het Engels, maar ook in de europese adottságok.
  • Een mezogazdasági en környezetpolitika növénytermesztési rendszerek megválasztásában játszott szerepének értékelése