HVORFOR BODEMZORG?

Europæisk planteproduktion har en betydelig udfordring med at bevare sin konkurrenceevne, samtidig med at miljøpåvirkningerne mindskes. I øjeblikket opretholdes productions levelet ofte ved omfattende brug af indsatsfaktorer (bijv. Næringssto? Er en pesticider) samt teknologi, of skjuler produktionstab forårsaget of forringet jordkvalitet. Overdreven een brug van een indelingsfactor kan met een kleine, spaarzame en een negatieve miljonair worden gebruikt. Er is geen negatieve spiraal voor een negatieve spiraal van een gereduceerde spiraal, een veilige brug, een omweg en een skade op een miljarden.

FORMEEL

Det overordnede mål with SoilCare er at vurdere potentialet for jordforbedrende dyrkningssystemer, samt identi? om een ​​stedentrip te maken en te verbeteren, een positieve indringer op een huurprijs en een bod in Europa. 

Hovedformål

  • Bij undersøge hvilke dyrkningssystemer der kan betragtes som værende jordforbedrende, at identi? cere aktuelle fordele en ulemper, og at vurdere nuværende and potentiel indvirkning på jordkvalitet og miljø.
  • Bij udvælge- og teste jordforbedrende dyrkningssystemer i 16 Europæiske studyområder.
  • Aan het begin en aan de andere kant met een geïntegreerde metode tot het vuren van fordele en begrænsninger samt rentabilitet en bæredygtighed from jordforbedrende dyrkningssystemer in studyområderne.
  • Bij undersøge barrière voor implementatie van egnede jordforbedrende dyrkningssystemer en bij analysere hvordan landmænd gennem egnede incitamenter kan opmuntres to tage disse i brug.
  • Aan het begin en aan de andere kant en metode tot het resultaat van Forsøgsstederne tot europæisk niveau.
  • Bij udvikle et pan-europæisk, interaktivt værktøj to identifikation of egnede jordforbedrende dyrkningssystemer.
  • Bij analysere e? ekten van jordbridge- en miljøpolitiske tiltag to fremme of egnede dyrkningssystemer.