Bestudeer Site Trials

De SICS die zijn geselecteerd voor testen in deze Study Site worden hieronder beschreven:

Generaal Treet categorie Bestudeer Site Trials
landbouw,
bedekkingsgewassen,
amendementen
 1.Organische bodem wijzigingen in tarwevelden - mineraal bevruchting, stevig varken mest, VFG compost, houtsnippers en varken mest + lavagruis
2. bodemteelt en bodembedekker in maïs - strippen tot in levende rogge dekking gewas; Strip tot in vernietigde rogge dekking gewas; Onderzaai gras; Niet-inversie landbouw; Controle - normaal ploegen
 

SICS 1: - Biologische bodemverbeteraars in tarwevelden - minerale bemesting, vaste varkensmest, compost, houtsnippers en varkensmest + lavagrit

 Stapelen van houtsnippers om over de proefvelden te verspreiden. Foto door: BDB

 

 

 

België experiment 1 wijzigingen voorkantLees deze factsheet in het Nederlands hier

 ammendments

 

 

 

 

 Belangrijkste bevindingen over houtsnippers

 • Geen meetbare verschillen in bodem organische koolstofgehalte werden geïdentificeerd binnen het tijdsbestek van het project, maar het potentieel voor koolstofopbouw op de lange termijn wordt aangetoond door RothC-simulaties.
 • Aanzienlijke toename van water infiltratie tarief werden gevonden als gevolg van het toepassen van de organische bodem wijzigingen.
 • tijdelijk N immobilisatie (hoge C/N-verhouding): indien in de herfst: verminderd risico op nitraat uitloging tijdens de winter; indien in het voorjaar: minder gewas beschikbaar N; opvolging en aanpassing van N bevruchting vereist.
 • De SICS had geen negatieve effecten op gewasontwikkelingt noch aan gewasopbrengst.
 • Context van Vlaams mest wetgeving: laag N- en P-gehalte maakt toepassing van grotere hoeveelheden mogelijk.
 • Huidige afvalwetgeving, beschikbaarheid van houtsnippers en kosten zijn mogelijk barrières. Er is behoefte aan (financiële) steun en prikkels vanuit het beleid.
 • Belanghebbenden lijken algemeen ontvankelijk op het idee om houtsnippers toe te passen als organische bodem wijzigingen.
 • Langere termijn studies zijn nodig om te bepalen of er langetermijneffecten zijn van het gebruik van deze wijzigingen amendment

 

SICS 2: - Bodembewerking en bodembedekking in maïs - strippen tot in levende rogge; Strippen tot in vernietigde rogge; Onderzaai gras; Niet-kerende grondbewerking; Controle - normaal ploegen

 

strip tot

België experiment 23 FinalDraft voorbladLees deze factsheet in het Nederlands hier
landbouw

 

Belangrijkste bevindingen voor strokenbewerking in maïs en grasonderzaai in maïs

Strokenbewerking in maïs:

 • Er zijn serieuze knelpunten op het gebied van praktische uitvoering, ecologische impact (Roundup voor vernietiging grasmat) en ongediertebestrijding (ritnaalden).

Grasonderzaai bij maïs:

 •  De context van CAP vergroeningsmaatregelen en derogatieregels met betrekking tot bodembedekkers zijn belangrijk om in acht te nemen bij het overwegen van de invoering van deze SICS.
 •  Kennis en expertise zijn nodig op het gebied van onderzaaien, zaaitechniek, grassoorten en onkruidbestrijding.
 •  De resultaten varieerden afhankelijk van de weersomstandigheden.
 •  Veelbelovende techniek voor erosie preventie, reductie van nitraat uitloging en het verbeteren van het organische koolstofgehalte in de bodem.

 

  

Geografische beschrijving

De studieplek is gelegen in het oosten van Leuven (aangeduid als blauw gebied) op een hoogte variërend tussen 20 en 100 meter boven zeeniveau. Het omvat de gemeenten Leuven, Holsbeek, Lubbeek, Boutersem, Bierbeek en Lovenjoel. De Bodemkundige Dienst van België bevindt zich aan de westgrens van de studieplek, terwijl het Zoötechnisch Centrum binnen de studieplek ligt. Op de kaart de lange termijn (sinds 1997) compost proef (in groen), evenals enkele van de langdurige (sinds 2002) proeven verminderde grondbewerking (in paars) zijn aangegeven. De studieplek is in blauw aangegeven.

Vlaanderen kaart

Het maritieme gematigde klimaat in Vlaanderen wordt gekenmerkt door aanzienlijk neerslag in alle seizoenen (geen droog seizoen), frisse / vochtige zomers en relatief milde / regenachtige winters (volgens de klimaatclassificatie van Köppen: Cfb). De gemiddelde jaartemperatuur is 10.5 ° C (3.3 in januari en 18.4 in juli), terwijl de gemiddelde minimale temperatuur 6.9 ° C is en de gemiddelde maximale temperatuur 14.2 ° C. De gemiddelde jaarlijkse neerslag is 852.4 mm. De studieplek wordt gekenmerkt door zand-, zandleem- en leembodems. Op perceelniveau ook een variatie in grond erosie potentieel is aanwezig in de studieplek.

Bijsnijsystemen

Intensiteit bijsnijden
De studieplek kenmerkt zich voornamelijk door conventionele teeltsystemen. Maar ook conserverende teeltsystemen (bijv verminderde grondbewerking) en in mindere mate biologische teeltsystemen aanwezig. In Vlaanderen is de gewasproductie over het algemeen zeer intensief (hoge inputs, hoge opbrengsten).Soorten gewassen
Hoofdzakelijk granen, suikerbieten, aardappel, maïs, gras, appel- en perenboomgaarden. Beheer van bodem, water, voedingsstoffen en ongedierte 

Multi-actor benadering

Relevante eindgebruikers en belanghebbenden
Boeren, boerenverenigingen (zoals Boerenbond en Algemeen Boeren Syndicaat), overheidsvoorlichtingsdiensten (ADLO in Vlaanderen), beleidsmakers zoals VLM (Vlaamse Landmaatschappij), LNE (Dienst Milieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid), maar ook andere belanghebbenden van het landelijke gebied, bijv. inwoners, toeristen.

  

Bodemkaart Bodemerosiekaart
Kaart met de verschillende landbouwproducten
regio's aanwezig op de studieplek. Van licht naar donker
kleur, Vlaams zand regio, zandige leem regio en
Leem regio
Kaart die de potentiële bodem aangeeft erosie at
pakketniveau. Groen: aarde erosie potentieel is erg laag, geel: aarde erosie potentieel is laag, oranje: aarde erosie potentieel is gemiddeld, rood: aarde erosie potentieel is hoog en paars: aarde erosie potentieel is erg hoog