Bestudeer Site Trials

De SICS die zijn geselecteerd voor testen in deze Study Site worden hieronder beschreven:

General Treet categorie Bestudeer Site Trials
landbouw,
bedekkingsgewassen,
amendementen
 1.Organische bodem wijzigingen in tarwevelden - mineraal bevruchting, bodemvarken mest, VFG compost, houtsnippers en varken mest + lavagruis
2. bodemteelt en bodembedekker in maïs - strippen tot in levende rogge dekking gewas; Strip tot in vernietigde rogge dekking gewas; Onderzaai gras; Niet-inversie landbouw; Controle - normaal ploegen
3. Demonstratievelden - Nieuwe gewassen - meerjarige tarwe, sojabonen, winterveldbonen, lupinen (controle: wintertarwe); Gecontroleerd verkeer
 

  
Studieplek poster 2018, Study Site-poster, 2019

 

SICS 1: - Organische bodemveranderingen in tarwevelden - minerale bemesting, bodem varkensmest, compost, houtsnippers en varkensmest + lavagruis

 Stapelen van houtsnippers om over de proefvelden te verspreiden. Foto door: BDB

 

 

 

 ammendments

 

 

 

 

SICS 2: - Bodembewerking en bodembedekking in maïs - strippen tot in levende rogge; Strippen tot in vernietigde rogge; Onderzaai gras; Niet-kerende grondbewerking; Controle - normaal ploegen

 strip tot

 

landbouw

 

 

SICS 3: - Demonstratievelden - Nieuwe gewassen - meerjarige tarwe, sojabonen, winterveldbonen, lupinen (controle: wintertarwe); Gecontroleerd verkeer

aaaaaaaanic

Vaste plant Tarwe 2

 

 

 

Overblijvende tarwe 

 

 

Geografische beschrijving

De studieplek is gelegen in het oosten van Leuven (aangeduid als blauw gebied) op een hoogte variërend tussen 20 en 100 meter boven zeeniveau. Het omvat de gemeenten Leuven, Holsbeek, Lubbeek, Boutersem, Bierbeek en Lovenjoel. De Bodemkundige Dienst van België bevindt zich aan de westgrens van de studieplek, terwijl het Zoötechnisch Centrum binnen de studieplek ligt. Op de kaart de lange termijn (sinds 1997) compost proef (in groen), evenals enkele van de langdurige (sinds 2002) proeven verminderde grondbewerking (in paars) zijn aangegeven. De studieplek is in blauw aangegeven.

Vlaanderen kaart

Het maritieme gematigde klimaat in Vlaanderen wordt gekenmerkt door aanzienlijk neerslag in alle seizoenen (geen droog seizoen), frisse / vochtige zomers en relatief milde / regenachtige winters (volgens de klimaatclassificatie van Köppen: Cfb). De gemiddelde jaartemperatuur is 10.5 ° C (3.3 in januari en 18.4 in juli), terwijl de gemiddelde minimale temperatuur 6.9 ° C is en de gemiddelde maximale temperatuur 14.2 ° C. De gemiddelde jaarlijkse neerslag is 852.4 mm. De studieplek wordt gekenmerkt door zand-, zandleem- en leembodems. Op perceelniveau ook een variatie in grond erosie potentieel is aanwezig in de studieplek.

Bijsnijsystemen

Intensiteit bijsnijden
De studieplek kenmerkt zich voornamelijk door conventionele teeltsystemen. Maar ook conserverende teeltsystemen (bijv verminderde grondbewerking) en in mindere mate biologische teeltsystemen aanwezig. In Vlaanderen is de gewasproductie over het algemeen zeer intensief (hoge inputs, hoge opbrengsten).Soorten gewassen
Hoofdzakelijk granen, suikerbieten, aardappel, maïs, gras, appel- en perenboomgaarden. Beheer van bodem, water, voedingsstoffen en ongedierte 

Multi-actor benadering

Relevante eindgebruikers en belanghebbenden
Boeren, boerenverenigingen (zoals Boerenbond en Algemeen Boeren Syndicaat), overheidsvoorlichtingsdiensten (ADLO in Vlaanderen), beleidsmakers zoals VLM (Vlaamse Landmaatschappij), LNE (Dienst Milieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid), maar ook andere belanghebbenden van het landelijke gebied, bijv. inwoners, toeristen.

  

Bodemkaart Soilerosionmap
Kaart met de verschillende landbouwproducten
regio's aanwezig op de studieplek. Van licht naar donker
kleur, Vlaams zand regio, zandige leem regio en
Leem regio
Kaart die de potentiële bodem aangeeft erosie at
pakketniveau. Groen: aarde erosie potentieel is erg laag, geel: aarde erosie potentieel is laag, oranje: aarde erosie potentieel is gemiddeld, rood: aarde erosie potentieel is hoog en paars: aarde erosie potentieel is erg hoog