Bestudeer Site Trials

 De SICS die zijn geselecteerd voor testen in deze Study Site worden hieronder beschreven:

Algemene behandelingscategorie Bestudeer Site Trials
landbouw, bedekkingsgewassen

1. Effect van dekking gewas beëindiging met glyfosaat op micro-organismen in de bodem - Glyfosaat met dekking gewas; Glyfosaat vrij met dekking gewas; Controle 1: Glyfosaatvrij + handmatig wieden; Controle 2: alleen glyfosaat


Studieplek poster 2018 (Download)

  Glyfosaat x CoverCrops2019 1   Duitsland experiment factsheet FinalDraft voorkantLees de factsheet in het Duits hier.
     
  Glyfosaat x CoverCrops2019 0  
                                     Glyfosaat met bodembedekkers  

 

 Belangrijkste bevindingen

  • De belangrijkste gewassen vertoonden geen verschil tussen de behandelingen, noch in opbrengst, noch in kwaliteit.
  • Onkruid plaag en bodembedekker in de hoofdteelt in het voorjaar waren hoger bij bodembedekkers. Er was geen effect van glyfosaat.
  • Het biodiversiteit en overvloed aan bodemorganismen afhankelijk zijn van de input, kwantiteit en kwaliteit van een koolstofbron.
  • Regenwormen hebben vanaf de eerste teelt baat bij een mengsel van bodembedekkers.
  • Toepassing van glyfosaat had de neiging de bèta-glucosidase-activiteit te verhogen, wat wijst op tijdelijke stress bij micro-organismen. Er werden geen effecten gevonden op regenwormen.
  • Voor maximaal erosie controle, directe seeding-systemen zijn het beste, maar dit beheren zonder glyfosaat is nauwelijks mogelijk.