1. Ansvarsfraskrivelse

All data og informasjon på SOILCARE Project-nettstedet (www.soilcare-project.eu) har vært underlagt en rekke strenge kvalitetssikringsprosedyrer. Vær imidlertid oppmerksom på følgende. Redaktørene og forfatterne kan ikke garantere aktualitet, nøyaktighet, fullstendighet eller kvalitet på data, informasjon eller metodikk gitt her. Deler av dette nettstedet (inkludert alt koblet materiale) kan utvides, endres eller delvis eller fullstendig slettes av redaksjonen og forfatterne uten separat kunngjøring. Redaksjonen og forfatterne har ikke noe ansvar for å bestemme egnetheten eller egnetheten til data, informasjon eller metoder for bruk av en tredjepart. Verken SOILCARE eller EU-kommisjonen kan holdes ansvarlig for tap, skade, personskade eller andre hendelser som oppstår som følge av deres bruk. Nettstedene inneholder lenker til eksterne nettsteder som SOILCARE ikke har kontroll over, og som vi ikke har noe ansvar for. Informasjonen som vises på dette nettstedet, eller i publikasjonene som kan lastes ned herfra, representerer ikke nødvendigvis EU-kommisjonens syn. Hvis du merker informasjon på et av de tidligere nevnte nettstedene som du mener bør rettes eller oppdateres, kan du kontakte oss. Vi skal prøve å avhjelpe problemet.

Enhver kommunikasjonsaktivitet knyttet til SoilCare-prosjektet gjenspeiler kun forfatterens syn, og EU-kommisjonen er ikke ansvarlig for bruk som kan gjøres av informasjonen den inneholder.

Denne ansvarsfraskrivelsen er å betrakte som en del av SOILCARE Project-nettstedet og SOILCARE-HUB Information System-nettstedet, eller ethvert annet dokument du ble henvist fra. Hvis seksjoner eller individuelle vilkår i denne erklæringen ikke er lovlige eller korrekte, forblir innholdet eller gyldigheten til de andre delene uten påvirkning av dette faktum.

2. Opphavsrett og vilkår for bruk av SOILCARE-produkter

SOILCARE-nettstedet er et proprietært produkt fra det integrerte forskningsprosjektet SOILCARE (SOILCARE - for lønnsom og bærekraftig avlingsproduksjon i Europa), medfinansiert av EU-kommisjonen, Generaldirektoratet for forskning under rammeprogrammet HORIZON 2020, [H2020-SFS-2015-2] (Kontraktsnummer [677407]) og er derfor beskyttet av åndsverkloven. Fullt eierskap og alle opphavsrettigheter til alle data, informasjon og metoder (inkludert tekst, bilder, lyd- og videofiler) på dette nettstedet er forbeholdt.

Etos med prosjektet er imidlertid å spre informasjon og fremme videre forskning om forbedring og utvikling av beskjæringssystemer i europeisk sammenheng. Følgelig, med mindre annet er angitt, er gjenbruk av innhold på nettstedet tillatt for ikke-kommersielle formål, gratis, under følgende betingelser.

Brukere er pålagt å anerkjenne den aktuelle forfatteren / e og SOILCARE-prosjektet som helhet i alle referanser eller publikasjoner som involverer bruk av SOILCARE-data, informasjon eller metodikk.

Hvis bruken av data, informasjon eller metodikk er omfattende, må brukerne tilby SOILCARE medforfatterskap til enhver foreslått publikasjon. SOILCARE vil ha rett til å akseptere dette tilbudet, la brukeren publisere i sin egen rett, eller nekte tillatelse til publisering.

Kopier av, eller en henvisning til, publikasjoner som refererer til disse dataene, informasjonen eller metodikken, skal sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler. Du må aktivere Javascript for å kunne se den.

3. Personvernerklæring

Hvis muligheten gis på dette nettstedet for å legge inn personlige eller forretningsdata (e-postadresse, navn, postadresse osv.); at innspill er frivillige. Bruk av alle tilbudte tjenester er tillatt (hvis og så langt teknisk mulig og rimelig) uten spesifisering av personlige data eller under spesifisering av anonymiserte data eller et alias. Bruk av publiserte postadresser, telefon- eller faksnumre og e-postadresser i markedsføringsøyemed er forbudt. Tiltak vil bli tatt mot lovbrytere som sender uønskede (spam) meldinger.