På NIBIO sentrer for preseisjonsjordbruk jobbes det med å utvikle styresystemer for autonome elektriske lettvektskjøretøy. I SoilCare prosjektet undersøker vi dette som en mulig metode for å bruke jordemballasje.

Apelsvoll 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presisjonsjordbruk: Lettvekts jordbruksmaskiner som går på strøm - er dette fremtidens jorbruk (Foto: Audun Korsæth)?