Verslag Openvelddag SoilCare 20. juni 2018

På onsdag 20. juni 2018 organiserte Bodemkundige Dienst van België de første Openvelddag i het kader van het Europese SoilCare-prosjekt. Dit Horizon2020-prosjekt underzoekt maniere om de bodemkwaliteiter å forbedre dør middel fra teeltsystemen og teelttechnieken de begge produktiviteten av de landboubedrevne som miljøet ti gode kommer. Dergelijke technieken zijn noodzakelijk om de negatieve spiraal van bodemdegradatie, stijgende input, toenemende kosten en aantasting van het milieu to doorbreken.


I België er de Bodemkundige Dienst verantwoordelijk voor de uitbouw og involvering av en studiegebied gelegen ti oosten van Leuven. De BDB verzorgt er, in samenwerking met de KU Leuven en in overleg met de Vlaamse stakeholders, de aanleg en opvolging van veelbelovende teeltsystemen. Under een stralende zon ble de besøkende mottatt i het Zoötechnisch Centrum van de KU Leuven te Lovenjoel, waarna ze, aan de hand van de infobrochure with wandelroute, de ulike wetenschappelijke og demonstrative proefvelden på 4 steder i omgivelsene fra het ZTC konden besøke. De 4 stedene var ingedeeld per tema og på hver lokalitet ble de nodige toelichting gegeven door experten van de Bodemkundige Dienst og collegas van andre organisasjoner. Også andre relevante prosjekter kwamen hierbij utvidet til bod.


Het eerste thema betrof het gebruik van bodemverbeterende middelen om het organische-stofgehalte in de bodem, het bodemleven en de bodemkwaliteit in het algemeen te verbeteren. Ekspert terzake var Annemie Elsen (BDB), bijgestaan ​​door Mieke Vandermersch (provincie Vlaams-Brabant) og Brecht Lammens (Agrobeheercentrum Eco²). In het SoilCare-proefveld werden different organische materials ingewerkt, such as varkensstalmest, GFT-compost (Ecowerf) and houtsnippers, and vergeleken with controlestroken without bemesting of met single minerale bemesting. Deretter ble også de lange-termijn GFT-compostproef og de prosjekter Leve (n) de Bodem og Koester de koolstof toegelicht.

Endringer OpenDaySite

 

Op de tweede locatie werd heten Bodembewerking og bodembedekking in mais behandeld. I deze SoilCare-proef blir nagegaan hoe we de bodemkwaliteit in (monocultuur) mais kan forbedres ved forskjellige former for redusert bodembewerking og bedre bodembedekking under vinteren. In het proefveld worden de technieken niet-kerende grondbewerking, strip-till in levende of afgestorven grasmat (snijrogge) en onderzaai van rietzwenkgras getest. Ekspert ter zake Gert Van de Ven (Hooibeekhoeve) ga de nodige uitleg bij de proef. Også de brukte maskiner for strip-till en onderzaai ble tentoongesteld og toegelicht door Gilles Manssens (CIPF) og Dominique Emond og Danny De Boeck (Pöttinger).

Maizetrial Maskineri Demonstrasjon redusert til
Groupinmaizetrial GroupinMaizeTrail2

 

Op de derde locatie werd de introductie van "nieuwe" teelten, meer bepaald eiwitrijke gewassen zoals soja, lupinen en veldbonen, toegelicht door Kevin Dewitte (Universiteit Gent).

Gruppe Plant

 

Op deze locatie werd ook van de gelegenheid used made om, as primeur in België, a experimentele zaadpartij morejarige tarwe uit te zaaien and te vergelijken with klassieke wintertarwe. Mia Pupper (BDB) ga vakkundig tekst og utleg. Het idee van de ontwikkeling van meerjarige tarwe is origin in het Land Institute (US), vanuit de vaststelling that het continudur telen van eenjarige gewassen in akkerbouwpercelen during honderden jaren een nadelige invloed gehad had op de bodemkwaliteit. Om eenjarige gewassen successvol te telen moeten landbouwers immers jaarlijks opnieuw het onkruid onderdrukken of bestrijden en de bodem bewerken, wat resultteert in verlies aan organische stof, bodemerosie, uitspoeling van nutriënten en daling van het bodemleven. Het idee er dat meerjarige gewassen, vermits deze niet jaarlijks should herzaaid of herplant worden en so geen jaarlijkse bodembewerking of onkruidbestrijding vereisen to zich to can developelen, a boost can give aan the bodemkwaliteit. Meerjarige gewassen zijn robuust, beschermen de bodem tegen erosie, forbedre de bodemstructuur en waterinfiltratie, hold de voedingselementen vast, forbedre de koolstofopslag in de bodem en wear zo ook bij tot the reduceeren van de klimaatopwarming.


De utvikling van morejarige tarwe past dan also perfect in the purposestelling of het SoilCare-project. Derfor var, på vraag van de Bodemkundige Dienst, het Land Institute bereid om et stort eksperimenteel zaad te bezorgen om uit te zaaien in een proefveld, met als doel de effecten op de bodemkwaliteit verder te onderzoeken. De meerjarige tarwe werd gezaaid in november 2017 en staat is intussen very mooi bij. En eerste oogst blir tilrettelagt i samme periode som de vintertarwe. Na de oogst blijven de stoppels en wortel op the veld, so the gewas again kan opschieten in the next season en aren vormen. Een tweede oogst word dan voorzien in 2019 en de bedoeling is om het gewas in totaal drie jaar te laten staan.

Flerårig Hvete    FlerårigHvete2

 

Op de 4de locatie tenslotte werden de themas bodemverdichting en precisielandbouw samen behandeld. Op deze lokalisering finner seg en praktijkveld fra landbruker Michel Hendrickx (Hoegaarden), hvor denne siden 10 år fungerer med faste rijsporen for utførelsen av bespuitingen. De virkning på de bodem ble installert til hånden av en profilkuil. In het kader van het SoilCare-project will in this veld metingen done worden op the bodem in and between de rijsporen, om de effecten mbt bodemverdichting na te gaan. Het praktijkveld werd ter plaatse toegelicht door Dieter Van den Berghe, medewerker van Michel Hendrickx. Deretter ble også prosjektene Smart Bodem en Potential, relatert til presisielandbygg, tillatt ved Jill Dillen (BDB) og Pieter Janssens (BDB).

VerslagOpenvelddag SoilPit

 

kart

Kart2

 

De Bodemkundige Dienst wenst hierbij nogmaals de volgende personen en organisations te bedanken De Bodemkundige Dienst wenst hierbij nogmaals de volgende personen en organisations te bedankenvoor hun very gewaardeerde medewerking by de aanleg van de proeven en de organisation of the Openpendag

  • Wouter Merckx van het Zoötechnisch Centrum KU Leuven (ZTC)
  • Michel Hendrickx en Dieter Van den Berghe van de Carolushoeve te Hoegaarden
  • Gert Van de Ven van de Hooibeekhoeve (Provincie Antwerpen)
  • Gilles Manssens van het Centre Independent de PromotionFourragère (CIPF)
  • Danny De Boeck en Dominique Emond van Pöttinger Belgia
  • Mieke Vandermersch og Jasper Somers van de Provincie Vlaams-Brabant
  • Brecht Lammens van Agrobeheercentrum Eco²
  • Kevin Dewitte van Universiteit Gent