Partner 11 - Norsk institutt for bioøkonomiforskning

NIBIO, Divisjon for miljø og naturressurser, Fred. A. Dahlsvei 20, 1430, Ås, Norge

 

Institute

Norsk institutt for bioøkonomiforskning

NibioLogo

 
Profil Målet med instituttet er å bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping gjennom forskning og kunnskapsproduksjon innen mat, skogbruk og andre biobaserte næringer. NIBIO leverer forskning, ledelsesstøtte og kunnskap for bruk i nasjonal beredskap, så vel som for bedrifter og samfunnet generelt. Cirka 700 ansatte er til stede i alle deler av landet. Hovedkontoret ligger på Ås i Akershus, like utenfor Oslo.
Instituttets nettside www.nibio.no
Roll i prosjektet Studieområde 2 koordinator
 
ansatte
Navn Kontaktinformasjon Kvalifikasjoner Bilde
Dr. Jannes Stolte Tel: + 47 97404696

Jordfysikk, arealbruk planlegging, avdelingsleder

 

JannesStolte Small
Dr. Lillian Øygarden Tel: + 47 91684113

Jordforsker, spesialist innen klimarelatert forskning, prosjektkoordinator for AGROPRO

 

LillianOygarden Small
Dr. Sigrun Hjalmarsdottir Kværnø Tel: + 47 92643599

Jordforsker, spesialist i jord erosjon, PESERA-modell

 

SigrunKvaerno liten
Kamilla Skaalsveen, MSc Tel: + 47 40649996

Forsker med fokus på miljøeffekter av jordbruk, samhandling med interessenter

 

KamillaSkaalsveen Small
Dr. Marianne Bechmann Tel: + 47 40482560

Miljøforsker, spesialist i næringssykluser

 

MarianneBechmann Small
Dr. Audun Korsæth Tel: + 47 40482560

Agronom, koordinator for LTE på Apelsvoll forsøksgård

 

AudrunKorsaeth Small
Dr. Till Seehusen Tel: + 47 93269878

Agronom, spesialisert i jord komprimering forskning på Apelsvoll forsøksgård

 

TillSeehusen Small