Partner 12 - Bodemkundige Dienst van België

Bodemkundige Dienst van België, W. de Croylaan 48, 3001 Heverlee, Belgia, tlf: +32 16 31 09 22, Fax: +32 16 22 42 06

Institute

Bodemkundige Dienst van België vzw

BDBLogo Small

 
Profil Bodemkundige Dienst van België (BDB), den første avkjøringen av KU Leuven, er et uavhengig forsknings- og rådgivningsinstitutt for jordbruk, hagebruk og miljø. BDB er hovedsakelig aktiv innen jord- og vannforskning, gjødslingsråd, irrigasjon ledelses- og miljøforekomststudier, både i Belgia og Frankrike.
BDB kan stole på en veletablert og bred kompetanse, ervervet innen jord fruktbarhet, jordkvalitet, jord og vannforvaltning og gjødslingsråd i både jordbruk og hagebruk. Siden grunnleggelsen av BDB i 1946 har befruktningsforskning blitt utført empirisk så vel som gjennom teoretiske modeller. BDB er i stand til å praktisere forskningen ved å konvertere forskningsdata til praktiske råd for landbrukere, hagebrukere og andre brukere. Foruten anvendt forskning er BDB en aktiv aktør innen politikkutforming for regionale, føderale og europeiske myndigheter, hovedsakelig innen landbruket og miljøet. 
Instituttets nettside www.bdb.be 
Roll i prosjektet Studieområde 1 koordinator
 
ansatte
Navn Kontaktinformasjon Kvalifikasjoner Bilde
Dr. Annemie Elsen  Tel: + 32 16 31 09 22

Koordinering av forskningsprosjekter, jord fruktbarhet, næringsstoffhåndtering, agronomi, jordkvalitet, organisk materiale, vannkvalitet 

 

AnnemieElsen Small 
Ir. Mia pupper  Tel: + 32 16 31 09 22

Jordens fruktbarhet, næringsstoffhåndtering, agronomi, jordkvalitet, organisk materiale, modellering av jord-vann, vannkvalitet 

 

MiaTits Small 
Prof. Hilde Vandendriessche  Tel: + 32 16 31 09 22
 

Jordens fruktbarhet, næringsstoffhåndtering, agronomi, beslutningsstøttesystemer, koordinering av forskningsprosjekter 

 

HildeVandendriessche Small