Partner 14 - Game & Wildlife Conservation Trust - Allerton Project

GWCT Allerton Project, Loddington House, Loddington, Leics., LE7 9XE, Storbritannia

Institute

Game & Wildlife Conservation Trust - Allerton Project

GWCT-logo liten

 
Profil GWCT er en 333ha forsknings- og demonstrasjonsgård i Loddington, sentrale England. Allerton-prosjektet ble etablert i 1992 og forsker på et bredt spekter av miljømessige miljøspørsmål i en skala fra eksperimentell tomt til landskap, og er aktivt involvert i utviklingen av praktiske styringsalternativer. Dette oppnås gjennom samarbeid mellom det lille forskerteamet i Loddington og en rekke andre forskningsorganisasjoner. Prosjektet driver sin egen gårdsvirksomhet, og sikrer en praktisk sammenheng for forskning, og har et aktivt program for formidlingsaktiviteter for bønder, grunneiere, rådgivere, regulatorer og beslutningstakere. Øko-build besøkssenteret brukes også av lokalsamfunnet, og lokale bondenettverk er et sentralt element i kunnskapsutvekslingsaktiviteter.
Instituttets nettside http://www.gwct.org.uk/allerton/
Roll i prosjektet Studieområde 6 koordinator
 
ansatte
Navn Kontaktinformasjon Kvalifikasjoner Bilde
Prof. Chris Stoate Tel: + 44 116 2597609

Agri-miljøforsker - tverrfaglig forskning og kunnskapsutveksling. 

 

 
Jenny Bussell

Spesialisme: