Partner 21 - Wageningen University

Wageningen universitet, Jordfysikk and Land Management Group, PO Box 47, Droevendaalsesteeg 4, 6708 PB Wageningen, Nederland

Institute

Wageningen Universitet

WUR RGB-standard Liten

 
Profil Wageningen University (WU) er et ledende universitet i biovitenskap som fokuserer på landbruks- og miljøutdanning og forskning, og er ifølge NTU Agriculture Ranking 2013 rangert som det høyeste universitetet i jordbruksvitenskap i verden. De Jordfysikk and Land Management (SLM) Group of WU fokuserer på: i) flyt og transport Prosesser i jordsystemer og omkringliggende vannforekomster, ii) interaksjoner mellom jord, vann og planter, og iii) arealbruk og ledelse mht økosystem nedbrytning, og design og økonomisk konsekvensanalyse av teknologier for bevaring og restaurering av jord og vann. SLM-gruppen har langvarig erfaring i områder som er berørt av jord- og vannforringelse i Asia, Afrika, Latin-Amerika og Europa. SLM koordinerte og deltok i en rekke EU-finansierte prosjekter med fokus på jord-, vann- og jordbruksarealforvaltning, inkludert EROAHI, WEELS, WAHIA, AWACAD, OLIVERO, DESIRE, WAHARA, CASCADE, RECARE og iSQAPER.
Instituttets nettside http://www.wur.nl
Roll i prosjektet Prosjektpartner
 
ansatte
Navn Kontaktinformasjon Kvalifikasjoner Bilde
Prof. Coen Ritsema Tel: + 31 317 486517

Koordinering av store internasjonale forskningsprosjekter; jordfysiker og hydrolog, grunnleggende og anvendt forskning relatert til tørke, vannmangel, nedbrytning og forørkning

 

CoenRitsema Small
Prof. Violette Geissen Tel: + 31 317 485144

Jordvitenskap og agronomi i tempererte og tropiske klimasoner, plantevernmidler, forurensning i beskjæringssystemer

 

VioletteGeissen Small
Dr. Luuk Fleskens Tel: + 31 317 485467

tverrfaglig arealbruk vitenskap; modellbaserte integrerte, romlig eksplisitte vurderinger av landforvaltning på jordkvalitet og levedyktighet på gården

 

LuukFleskens Small