Partner 23 - Sveriges landbruksuniversitet

Jord- og miljøavdeling, SLU, postboks 7014, Lennart Hjelms väg 9, SE-75007 Uppsala, Sverige, Fax: +46 18 67 31 56

Institute

Svenske landbruksuniversitetet

SLU Small 

 
Profil SLUs hovedcampus er Ultuna, seks kilometer sør for Uppsala. Fakultetene for naturressurser og landbruksvitenskap, og veterinærmedisin og husdyrvitenskap er også lokalisert på Campus Ultuna. Mange av SLUs studieprogrammer er gitt her.
Forskningen ved Institutt for jord og miljø søker kunnskap om samspillet mellom menneske, jord, plante og omgivelsene i skog- og jordbrukslandskap samt urbane miljøer. Samarbeid og kontinuerlig dialog med interessenter og publikum er grunnlaget for vår forskning. Derfor jobber vi tett med landbruks- og skogbrukssektoren, utvidelsestjenester og myndigheter. Vi leverer kvalitetssikrede data fra miljøovervåking. Dataene samles inn gjennom nasjonale og regionale miljøovervåkningsprogrammer for jordbruksareal. Ved avdelingen gjennomføres forskjellige feltforsøk som en del av den anvendte forskningen. De fleste av dem ligger på feltstasjonene våre Lanna og Ekhaga. Avdelingen utfører også en rekke analyser av jordprøver, vannprøver og forskjellige plantematerialer.
Instituttets nettside www.slu.se/mark
Roll i prosjektet Studieområde 13 koordinator
 
ansatte
Navn Kontaktinformasjon Kvalifikasjoner Bilde
Assoc. prof. Dr. Gunnar Börjesson Tel: + 46 18 67 27 53

Agronom, PhD i jordmikrobiologi, fokuserer på mikrobiell omsetning av plante næringsstoffer, administrerer de nasjonale langsiktige felteksperimenter med planteernæring i landbruket.

For mer informasjon klikk HER

GunnarBorjesson SMALL 
Dr. Martin A. Bolinder Tel: + 46 18 67 23 52

Forsker, doktorgrad i jord og miljø, fokuserer på organisk jordsmonn dynamikk i agroøkosystemer i forhold til netto primær produktivitet, rapporterer nasjonale kvantitative endringer i jordens organiske karbon for jordbruksjord.

 

MartinBolinder Small 
Prof. Holger Kirchmann Tel: + 46 18 67 22 92

Kjemiker og biolog, PhD i planteernæring. Omsetning av næringsstoffer resirkulert gjennom avfall; mikronæringsstoffer og spormetaller, intensivering av avlingsproduksjon gjennom forbedret næringsstoffhåndtering

 

HolgerKirchmann Small 
Prof. Thomas Kätterer Tel: + 46 18 67 24 25

Agronom, PhD i økologi og miljøvitenskap, forskning fokuserer på karbon sykling i terrestriske økosystemer og dynamisk økosystem prosessmodellering.

ThomasKatterer Small