Partner 1 - Wageningen Environmental Research (Alterra) 

Wageningen Environmental Research, Droevendaalsesteeg 4, 6708 PB, Wageningen, Nederland

Juridisk enhet

Wageningen Environmental Research (tidligere navn: Alterra) er en del av Wageningen University & Research

 

Institute

Wageningen Environmental Research - Wageningen University & Research

 WUR RGB-standard Liten

 

Profil

Wageningen Environmental Research (tidligere navn: Alterra) er det viktigste nederlandske kompetansesenteret i landlige og naturlige områder og driver strategisk og anvendt forskning for å støtte politikkutforming og forvaltning på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Vann- og jordvitenskapssentrene er involvert i både forskning og utdanning innen vann, jord og arealbruk. Forskning utføres fra lokal til global skala og bidrar til bærekraftig bruk av vann- og jordressurser og bærekraftig design og forvaltning av miljøet. Wageningen Environmental Research er partner i bl.a. Partnership for European Environmental Research (PEER), Global Water Partnership (GWP), World Water Council (WWC), Netherlands Water Partnership (NWP) og Climate Change and Biosphere (CCB).

Instituttets nettside

www.wur.nl/miljøforskning

Roll i prosjektet

Prosjektkoordinator (WP1), WP2-leder

Tidligere ekspertise

Innen FP5-7 i EU har Wageningen Environmental Research vært involvert, enten som koordinator eller partnerinstitusjon, i mer enn 100 prosjekter, hvorav mer enn 20 var viet til vannmengde og vannkvalitetsaspekter. Afrika er en prioritert region for Wageningen Environmental Research. Nyere vannrelaterte EU-finansierte prosjekter er blant annet RECARE, DESIRE, FLOODSITE, AQUATERRA, AQUASTRESS, HYDRATE, ASEMWATERNET, WATERREUSE og CABRI-VOLGA.

 

ansatte

Navn

Kontaktinformasjon

Kvalifikasjoner

Bilde

Rudi Hessel

Tel: + 31 317 486530

 

Fysisk geograf, ekspert på dynamisk modellering og modellanvendelse, gjennomføring av scenarioanalyse, GIS, og utforming og utføring av feltarbeid. Koordinering av store internasjonale prosjekter.

Rudi har betydelig erfaring med vitenskapelig prosjektkoordinering de siste 15 årene, og spenner over 10 EU-finansierte forskningsprosjekter, inkludert for eksempel DESIRE, eSOTER og CASCADE. 

 

Rudi Hessel

Erik van den Elsen

Tlf. + 31 317 486533

 

Elektronisk ingeniør og Internett-teknologi spesialist, jordfysiker, jordfysiske bestemmelsesmetoder, utforming av feltoppsett. Koordinering av store internasjonale prosjekter.

 

ErikvdElsen 100x150

Simone Verzandvoort

Tlf. + 31 317 486500 

 

Fysisk geograf, Koordinering av store internasjonale prosjekter.

 

Simone 100x150

Falentijn Assinck

Tlf. + 31 317 486529

Miljøforsker, hydrolog. Medlem av koordineringsteamet.

 

falentijn 100x150

Oene Oenema

Tlf. + 31 317 486483

  Oene Oenema
Linda van Kleef Tlf. + 31 317 486491

  Linda van Kleef

Dr. Heleen Claringbould

(Corepage)

Tlf.: 

  01 Heleen Claringbould Small