Her er en liste over fullførte og forventede prosjektleveranser. 

 Leveringsnavn  Arbeidspakke nummer  Fullføring / Forfallsdato
 D1.1  Nettsiden til SoilCare 1  august 2016 
 D1.2 Data Management Plan v 3.1 (november 2021)  1 Flere *

 D2.1 Gjennomgå rapport av jordforbedrende avlingssystemer - Leveringsrapport (Rapport 6)

         Gjennomgå rapport av jordforbedrende beskjæringssystemer - Full rapport (Rapport 7)

         Ikke-teknisk sammendrag av gjennomgang av jordforbedrende dyrkingssystemer (11 sider)

         Kort versjon av ikke-teknisk sammendrag av gjennomgang av jordforbedrende dyrkingssystemer (4 sider)

2  august 2017
 D2.2 Vitenskapelige publikasjoner (kladdversjon - pålogging kreves) 2 april 2020

 D3.1 SoilCare interessentanalyserapport

        Ikke-teknisk sammendrag av SoilCare interessentanalyserapport (1 side)

3 februar 2017

 D3.2  Liste over CS valgt for testing i WP5

          Ikke-teknisk sammendrag av listen over beskjæringssystemer som er valgt for testing (1 side)

3  august 2017
 D3.3 Rapport om tillits rolle og andre faktorer i vedtak og sosial aksept av jordforbedrende innovasjoner 3 mars 2021
 D3.4 Rapport som beskriver de siste interessentverkstedene som ble holdt på undersøkelsessteder, med detaljerte tilbakemeldinger fra interessentene om foreløpige funn 3 april 2021
 D4.1 Endelig versjon av vurderingsmetodikk - Sammendrag 4 desember 2020
 D4.1 Endelig versjon av vurderingsmetodikk for Study Sites v2.0 (innlogging kreves) 4 desember 2020
 D4.1 Endelig versjon av vurderingsmetodikk for studiesteder - medfølgende Excel-ark v2.0 (innlogging kreves) 4 desember 2020
 D4.2 Overvåkingsplan for studiesteder (innlogging kreves) 4 mars 2018
 D5.1 Database med overvåkingsdata - Sammendrag 5 desember 2020
 D5.1 Database med overvåkingsdata (innlogging kreves) 5 desember 2020
 D5.2 Rapport om demonstrasjonsaktiviteter på studiesteder 5 april 2020
 D5.3 Rapport om overvåking av resultater og analyse 5  februar 2021
 D6.1 Rapport om integrering og syntese av resultater fra studienettstedet og deres potensial for oppskalering 6 mars 2021
 D6.2 Rapport om potensialet for å anvende jordforbedrende CS over hele Europa 6 april 2021
 D6.3 Interaktivt kartleggingsverktøy for bruk av jordforbedrende CS over hele Europa 6 kan 2021
 D7.1 Inventar over muligheter og flaskehalser i politikken for å lette adopsjonen av jordforbedrende teknikker 7 februar 2018 
 D7.2  Rapport om utvalget av gode politiske alternativer på EU- og studiestedsnivå ledsaget av en analyse av deres ytelse på flere kriterier  7 februar 2021
 D7.3 Retningslinjer for politikk som oversetter vitenskapelige bevis til et publikum 7  august 2021
 D8.1 SoilCare informasjonssenter 8 august 2021
 T8.2 Gjennomgang av jordråd 8 juli 2018

 D8.2 SoilCare Formidling og kommunikasjonsstrategi (innlogging kreves)

8 februar 2017
 D8.3 Avsluttende konferanse for å spre prosjektresultatene til en rekke interessenter 8 juni 2021
 D8.4 Plan for utnyttelse og bærekraft (innlogging kreves) 8 august 2021

 

*) Denne rapporten oppdateres regelmessig