Sluttkonferansen for SoilCare-prosjektet fant sted som et virtuelt arrangement torsdag 24. juni 2021 (kl. 10-30 CET).

Målet med konferansen var å spre funnene i vårt EU-finansierte prosjekt og oppfordre til diskusjon rundt våre resultater og politiske anbefalinger. 

 Ved å delta, delegater:

  • Lært om jordforbedrende beskjæringssystemer (SICS) og kostnadene og fordelene forbundet med opptaket
  • Fikk innsikt fra bønder om deres erfaringer med å bruke SICS
  • Utforsket muligheter og barrierer som påvirker SICS-opptaket
  • Oppdaget SoilCare SICS kartleggingsverktøy og fremtidige scenarier for beslutningstakere
  • Deltok i diskusjoner om våre funn og politiske anbefalinger
  • Nettverk med andre interessenter som er interessert i fremtiden til SICS

Hvis du savnet konferansen eller ønsker å se den på nytt, kan du gjøre det her.!

 Matt SoilCare conf lysbilder 8

 

   Se individuelle konferansesessioner på nytt og last ned lysbildene her:

Session Høyttaler Presentasjoner Video av økten
Vi presenterer SoilCare-prosjektet                   Rudi Hessel, Wageningen miljøforskning Last ned presentasjonsbildene her. (<1MB). 

 

Angi policy kontekst for SoilCare  Mirco Barbero, GD Miljø Last ned presentasjonsbildene her. (<1MB).

mirco lysbilde

Lære om jordforbedrende beskjæringssystemer i Italia

Jane Mills, CCRI og Ilaria Piccoli, Padova University

 

Last ned presentasjonsbildene her. (1MB).   
Lære om jordforbedrende beskjæringssystemer i Polen Jane Mills, CCRI, og Magdalena Frac, Polish Academy of Sciences Last ned presentasjonsbildene her. (1.5MB).   magda åpningssklie
Lære om jordforbedrende beskjæringssystemer i Belgia Jane Mills, CCRI, og Annemie Elsen, Soil Service of Belgium Last ned presentasjonsbildene her. (2MB).   
Spørsmål og svar-sesjon knyttet til SoilCare-studien Jane Mills, CCRI, Annemie Elsen, Soil Service of Belgium, Magdalena Frac, Polish Academy of Sciences, & Ilaria Piccoli, Padova University N / A  
Identifisere barrierer for bruk av jordforbedrende avlingssystemer Melanie Muro, Milieu Last ned presentasjonsbildene her. (2MB).   
 Verktøy for beslutningstakere  Hedwig van Delden, RIKS  Last ned presentasjonsbildene her. (6MB).   
Politiske anbefalinger Melanie Muro, Milieu Last ned presentasjonsbildene her. (1MB).   
Avsluttende panelsession Alfred Grand (bonde), Mirco Barbero (DG Miljø), Melanie Muro (Milieu) N / A