Beskjæringssystem

Avlingstype, avlingsrotasjon, og de agronomiske styringsteknikkene (f.eks. jordarbeiding øve på, irrigasjon, og næringsstoff og skadedyrsbekjempelse) brukt på et bestemt felt over en periode på år (Nafziger, 2012).