forørkning

Prosessen der relativt tørt land blir stadig tørrere, typisk mister vannmassene så vel som vegetasjonen og dyrelivet enten direkte via klimaendringer eller indirekte via jordforringelse som skyldes dårlig forvaltning.