fordampning

Hastigheten for vanntap fra væske til damp (gassform) fra åpent vann, våt jord eller planteoverflate, vanligvis uttrykt i mm dag-1.