befruktning

Påføring av hovedsakelig mineralforbindelser for å øke jord fruktbarhet. I noen tilfeller er (f.eks. Kalking) formålet med befruktning også å forbedre det spesifikke jordegenskaper (pH, stabilitet av jordstruktur).