Gjødsel

Stoff som brukes i landbruket for å gi avlinger viktige næringsstoffer for å vokse (som nitrogen (N), fosfor (P), kalium (K) og kalk).