Flooding

Oversvømmelse av land ved siden av et vassdrag, som et resultat av overdreven vannbord. Dette kan medføre tilsetning av sediment på landoverflaten så vel som vann