sopp

Flercellede, ikke-fotosyntetiske organismer som verken er planter eller dyr. Soppceller danner lange kjeder som kalles hyfer og kan danne fruktlegemer som mugg eller sopp for å spre sporer. Noen sopper som gjær er encellede.