utvasking

Fjerning av oppløselige materialer fra en sone i jord til en annen via nedoverbevegelse i profilen.