løss

Materiale transportert og avsatt av vind og består av overveiende partikler av siltstørrelse, og danner viktige fruktbare jordarter.