minera~~POS=TRUNC

Omdannelsen av organiske forbindelser til uorganiske, plante-tilgjengelige forbindelser som ammonium. Dette oppnås ved jordorganismer som de spiser organisk materiale og skille ut avfall. (Se immobilisering.)