Minimum jordbearbeiding

A jordarbeiding system som begrenser jordarbeiding operasjoner som er essensielle for avlingsproduksjon og forebygging av jordskade, og vanligvis etterlater ca. 30% avlinger på overflaten, ofte utført med spesifikke maskiner (f.eks. harve, kultivator med stive tenner eller rotavator), bare en gang i året.