monokultur

Dyrking av en enkelt dyrkbar avlingsart på et felt år etter år, i minst 10 år.