mulch

Organiske rester igjen på jorda eller i de første få cm jord.