nitrifikasjon

En prosess utført av noen få grupper av aerobic organismer der ammoniakk omdannes til nitritt og deretter nitrat.