Ernæringsledelse

Måten næringstilgjengelighet og / eller måten næringssykling (når det gjelder jord Prosesser) er regulert.