Organisk jordbruk

Landbruksproduksjon som vanligvis legger større vekt på miljø- og dyrelivsbeskyttelse, og med hensyn til husdyrproduksjon, på tiltak som angivelig er dyrevelferdsvennlige. Organisk produksjon tar sikte på mer helhetlige produksjonsstyringssystemer for avlinger og husdyr, og legger vekt på forvaltningspraksis på gården fremfor innsats fra gården. Dette innebærer å unngå, eller i stor grad redusere, bruken av syntetiske kjemikalier som uorganisk gjødsel, plantevernmidler, legemidler, og erstatter dem der det er mulig med kulturelle, biologiske og mekaniske metoder. Organiske produsenter har eksplisitt som mål å utvikle en påstått sunnere, fruktbar jord ved å dyrke og rotere en blanding av avlinger og bruke kløver for å feste nitrogen fra atmosfæren. Produksjon av genetisk modifiserte (GM) avlinger og deres bruk i dyrefôr er forbudt. I sammenheng med EU-statistikk anses jordbruk å være økologisk hvis det er i samsvar med forskrift 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter. De detaljerte reglene for gjennomføring av denne forskriften er fastlagt i forordning 889/2008.