Organisk gjødsel

Husdyrgjødsel, fordøyelser, grønn gjødsel, kompost, kloakkslam, (agro) organisk industrielt avfall.